ZuoNET

Home

Nieuws

01/09/2008: Nieuwe website!

Veilig Internet Thuis en op Kantoor

Breedband Internet aansluitingen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Zowel thuis als op kantoor zijn applicaties als email, Internet browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, ...) en instant messaging (MSN Messenger, Yahoo!, Google Talk, IRC, ...) bij wijze van spreken "onmisbaar" geworden voor het uitoefenen van het werk of om in contact te blijven met familie, vrienden en kennissen.

Traditioneel worden pc's of laptops rechtstreeks aangesloten op de kabel van de Internet provider (Belgacom, Telenet, ...), echter wordt er niet vaak rekening gehouden met het aspect "beveiliging". Op het moment dat uw pc of laptop rechstreeks aangesloten wordt op de Internet kabel, vormt deze een mogelijk doelwit voor elektronische aanvallen en misbruik.

Naast het aspect beveiliging bestaat ook vaak de vraag hoe thuis of op kantoor eenvoudig gegevens (Word of Excel documenten, foto's, muziekbestanden, ...) kunnen uitgewisseld worden tussen verschillende computers en hoe men 1 printer kan delen tussen de computers. Vermits nieuwe laptops standaard vrijwel altijd voorzien worden van draadloze netwerkfunctionaliteiten, is het uiteraard zeer interessant om hiervan gebruik te kunnen maken zodat men eender waar in huis of op kantoor steeds een connectie heeft.

ZuoNET biedt met de aangeboden oplossingen een antwoord op de vraag naar beveiliging van de Internet aansluiting en datacommunicatie.

Info | Site Map | Privacy Policy | Contact | ©2008 ZuoNET